Passive Pallet Shipper

CSafe 的被动托盘托运箱采用高密度聚氨酯 (PUR) 绝缘技术,为 200 升至 1500 升的大宗货物运输 带来极大的便利性、可靠性和价值。

托盘托运箱的扁平包装配置可在几分钟内完成组装,为运输大量药物或生物制品提供简单、经济划算的门到门解决方案。

Temperature assured. Life enhanced.
被动托盘托运箱特征
 • 聚氨酯绝缘材料
 • 四种温度范围:
  • 2°C 至 8°C
  • 2°C 至 25°C
  • 15°C 至 25°C
  • -80°C(干冰)
 • 72、96 和 120 小时解决方案
 • 可拆卸面板,便于装卸
 • 新型滑轨系统使制冷剂安全置于有效载荷周围,并简化包装
被动托盘托运箱优势
 • 由 6 块高性能聚氨酯面板组成的坚固绝缘结构
 • 使用新型角度组装系统,2 分钟内轻松组装
 • 适用于美式托盘和欧式托盘
 • 扁平包装交付,降低物流成本
  • 3 层欧式集装箱/托盘
  • 2 层美式集装箱/托盘
 • 可从四侧使用叉车,包括托盘

被动托盘托运箱

2-8°C 温度范围 – 标准

在环境条件下进行装运测试

解决方案编号时长(小时)有效载荷容积 (升)有效载荷尺寸外部尺寸
(含 15 厘米托盘)
皮重
(含 20 千克托盘)
KPS 50416D120230 L92 x 53 x 48 cm120 x 80 x 84 cm85 kg
KPS 50770D120490 L93 x 74 x 71 cm120 x 100 x 107 cm127 kg
KPS 501180D115770 L95 x 74.5 x 109 cm120 x 100 x 149 cm152 kg
KPS 501810D1201320 L
(欧式托盘)
124 x 84 x 127 cm148 x 108 x 160 cm172 kg
KPS 501920D71 (夏天)
120 (冬天)
1420 L
(美式托盘)
124 x 104 x 111 cm148 x 128 x 143 cm174 kg

2-8°C 单温相变材料

解决方案编号时长(小时)有效载荷容积 (升)有效载荷尺寸外部尺寸
(含 15 厘米托盘)
皮重
(含 20 千克托盘)
KPS 8064578 (夏天)
120 (冬天)
420L91 x 71 x 65 cm120 x 100 x 107 cm108 kg
KPS 8032666 (夏天)
120 (冬天)
193L90 x 51.5 x 42 cm120 x 80 x 83 cm86 kg
KPS 80158 76 (夏天)
120 (冬天)
75L73 x 45 x 23 cm102 x 73 x 67 cm65 kg

2-8°C 温度范围 – 冷链运输服务

经测试可使用冷藏卡车运输

解决方案编号时长 (小时)有效载荷容积 (升)有效载荷尺寸外部尺寸
(含 15 厘米托盘)
皮重
(含 20 千克托盘)
KPS 50416120267L98 x 58 x 47 cm120 x 80 x 84 cm88 kg
KPS 50567120395L96 x 59.5 x 69 cm120 x 80 x 105 cm114 kg
KPS 50770 120490L89 x 78.5 x 70 cm120 x 100 x 107 cm133 kg
KPS 501180120900L98 x 78.5 x 117 cm120 x 100 x 149 cm124 kg
KPS 5012901201144L
(欧式托盘)
122 x 83 x 113 cm142 x 94 x 141 cm130 kg
KPS 5013421201204L
(欧式托盘)
122 x 83 x 119 cm142 x 94 x 150 cm137 kg
KPS 5016001201420L
(美式托盘)
124 x 104 x 113 cm144 x 114 x 144 cm152 kg

15-25°C 温度范围

解决方案编号时长(小时)有效载荷容积 (升)有效载荷尺寸外部尺寸(含 15 厘米托盘)皮重(含 20 千克托盘)
KPS 5041696290 L98 x 58 x 51 cm120 x 80 x 84 cm79 kg
KPS 5056796417 L 96 x 59.5 x 73 cm120 x 80 x 105 cm95 kg
KPS 50770 96590 L99 x 78.5 x 76 cm120 x 100 x 107 cm115 kg
KPS 50118096917 L99 x 78.5 x 118 cm120 x 100 x 149 cm138 kg
KPS 501290961144 L
(欧式托盘)
122 x 83 x 113 cm142 x 94 x 141 cm130 kg
KPS 501342961204 L
(欧式托盘)
122 x 83 x 119 cm142 x 94 x 150 cm130 kg
KPS 501600961420 L
(美式托盘)
124 x 104 x 113 cm144 x 114 x 144 cm138 kg

-80°C 温度范围

解决方案编号时长(小时)有效载荷容积 (升)有效载荷尺寸外部尺寸(含 15 厘米托盘)
KPS 50567203567 L108 x 68 x 79 cm120 x 80 x 105 cm